Papperskonservator

Egil Ahlgren 

 

egil@ahlgren.org

 

UtbildningKonstnärlig utbildning Period    
       
Skånska Målarskolan
Medborgarskolan
Malmö
1985 v.t.    
 
ABF:s förberedande Målarskola
Malmö
1986 v.t. - 1987 h.t.
       
Östra Grevie Folkhögskola
Estetisk linje, grafik
Vellinge
1988 h.t. - 1990 v.t.
       
Grafikskolan Forum
ABF
Malmö
1990 h.t. - 1992 v.t.


     
Konserveringspraktik      
       
Malmö Museer
Papperskonserveringen
Konstmuseet
Malmö
1992-01-13 - 1992-04-24
       
Pontus Tunanders (NKF)
Konservatorsateljé
Vittskövle
1992-07-01 - 1992-08-07
       
Lunds univ. Historiska museum
Arkeologisk konservering
Lund
1994-02-14 - 1994-02-18
       
SVK
Papperskonserveringen
Göteborg
1994-10-17 - 1994-10-21
       
Malmö Museer
Papperskonserveringen
Konstmuseet
Malmö
1995-09-01 - 1995-10-27
       
Per M Laursen
Papperskonserveringsverkstad
Humlebæk
Danmark
1995-11-13 - 1995-11-17
       
Nationalmuseums bevaringsavdelning
Papirkonserveringen
Lyngby
Danmark
1995-10-30 - 1995-12-22


     
Universitetsutbildning      
       
Danska 5 p
Inst. för nordiska språk
Lunds universitet
1992-10-28    
       
Konstvetenskap 26 p
Inst. för konstvetenskap
Lunds universitet
1993-08-23    
       
Konservatorprogrammet 110/120 p
Papperskonservering
Inst. för kulturvård
Göteborgs universitet
1996-06-07    
       
Informatik 16p
Inst. för Informatik
Lunds universitet
1997-06-07    


     
Övrig utbildning, IT-relaterad      
       
Javascript - CGI - HTML
Teknik i Media
Malmö
1998-05-04 - 1998-05-15
       
Multimedia/Internet
ITEK yrkesutbildning
Malmö
1998-08-03 - 1998-10-30
       
Nätverk
ITEK yrkesutbildning
Malmö
1998-12-01 - 1999-02-26
       
Nät- och system administratör
Lärdata
Malmö
1999-04-12 - 1999-10-22
       
Microsoft Certified Professional (MCP)
Implementation and Supporting
- Windows NT Server 4.0
1999-10-22   Microsoft is a registred trademark of Microsoft Corporation in United States and other countries
       
Avancerad WEB-produktion
3segel
Malmö
2000-05-15 - 2000-06-21


     
Praktik, IT-relaterad      
       

Nätverkstekniker / administratör
Malmö Museer

1999-08-23 - 1999-10-01
       
IT-tekniker
IT-gruppen, Framtidshuset
Malmö
2003-03-17 - 2003-06-30


KonserveringPapperskonservator
Malmö Konstmuseum
Projekt

Konserverade ett antal Maja Fjaestad träsnitt och flertal andra verk på papper.

2018 -  
       

Papperskonservator
Malmö Museer

Konserverade 1142 ex Libris ur Nils Roséns
samling samt tillverkade skyddsfodral och
solanderboxar till böcker ur Roséns
Linnéana samling.

2004-02-16 - 2004-11-31
       

Papperskonservator
Malmö Konstmuseum

Konserverade 37 st. vattenskadade grafiska blad och teckningar.
Blad av bl.a. Rembrandt, P. Picasso, CF Hill, A Zorn och ur Svecia Antiqua.

2005-06-01
2005-11-01
-

2005-07-31
2005-11-30


Kontakta gärna Egil Ahlgren

Till huvudsidan