Välkommen till
Välkommen till Kulturfronten!

 

Malmö Stad och AF Kultur Utland gör tillsammans en storsatsning på stadens professionella kulturarbetare genom att starta KulturFronten - ett samlat kulturcenter. För första gången i Sverige kommer på sikt 200 kulturverksamma samlas under ett och samma tak och ges möjlighet att på heltid ägna sig åt kulturarbetsmarknaden.

Målet är att göra kulturarbetare i ökad utsträckning oberoende av bidragsstystem, samtidigt som verksamheten vill utgöra en behövlig kulturresurs för näringsliv och offentliga institutioner i form av en lättillgänglig "kulturbank".

I KulturFronten ingår uteslutande Malmös professionella kulturarbetare, det vill säga de som bor här, har adekvat högskoleutbildning och yrkeserfarenhet. KulturFronten är en satsning på bredaste front. Hela kultursektorn ingår: bildkonstnärer, musiker, skådespelare, journalister, författare, grafiska formgivare, fotografer m. fl.

Till grupperna!