EDTA - behandlingen

 

Vad är EDTA?

EDTA är förkortning för Etylen Diamin Tetra Acetat. Detta är en kemisk substans som har egenskapen att binda vissa positiva joner till sig. EDTA användes till en början av läkare för att behandla metallförgiftningar på grund av sin stora förmåga att binda metaller. Metaller som till exempel bly kunde genom insats av EDTA göras lösliga och via njurarna föras ut ur kroppen.

Av en slump uppdagades att EDTA även är verksamt vid åderförkalkning. Detta gjordes på 40-talet, i samband med att man behandlade arbetare mot blyförgiftning på en ackumulatorfabrik. En tid efter behandlingen märkte äldre arbetare att tidigare besvär med kärlkramp hade avtagit. Läkarna märkte att patienterna var spontant begeistrade över en verkan av något helt annat än vad de blivit behandlade för.

Episoden startade en serie försök med EDTA. Med tiden medförde detta en ökad användning av EDTA vid behandling av åderförkalkning. Efterhand som man samlade erfarenheter, förfinades behandlingsmetoden genom tillsats av andra ämnen, för att ytterligare öka effekten av EDTA. Nu finns en standardiserad metod, efter vilken man arbetat de senast tio åren, vid mer än tio miljoner behandlingar.

Före Behandlingen

Först skall patienten genomgå en utredande läkarundersökning. Undersökningen anpassas efter var och ens behov och skall klargöra om EDTA-behandling är en lämplig åtgärd. Blodstatus för att se njurfunktion, kolesterolbalans, blodvärde, blodsocker med mera. Ett medtaget urinprov undersöks. Ett hjärtkardiogram (EKG) tas i vila. Lungfunktionen analyseras och även syntest ingår. Undersökningen utförs på mottagningen av samma läkare som också förestår behandlingen. EDTA-undersökningen tar ca 1 timme.

Behandlingen

EDTA-behandlingen anpassas individuellt och ges som ett dropp genom en droppnål på handryggen. Varje behandling tar ca tre timmar. Läkaren håller uppsikt medan patienterna sitter i bekväma fåtöljer.

Efter den första behandlingen kan man känna trötthet, i några fall har det förekommit lite yrsel. Det är alltid övergående och försvinner vid justeringar av behandlingen. Behandlingen ges en till tre gånger i veckan. Utöver den medicinska behandlingen måste man även diskutera kosten och tillskott av vitaminer och mineraler som skall tas i samband med behandlingen. Det är givetvis viktigt att bevara effekten av behandlingen. Därför måste man tänka igenom sin livsföring. Särskilt om man inte har så sunda vanor när det gäller mat alkohol, rökning och motion.

Efter Behandlingen

Man inleder med en serie på 30 behandlingar. Därefter uppehåller man verkan av dessa med en behandling i månaden under ett år. Sedan räcker det med en behandling i kvartalet.

Vitamintillskott

Det är viktigt att komma ihåg sina vitamintabletter. Man förlorar nämligen vitaminer och mineraler under behandlingen och dessa måste ersättas, annars blir man trött och orkeslös. Vitamintillskottet är mycket viktigt, även när man trappar ner behandlingen.

Kostnad

Just nu kostar en behandling 600 kronor, detta är ett par hundra kronor under ordinarie pris. Vi skall försöka hålla det lägre priset hela året.

Till början av dokumentet

 

Tungmetallförgiftning

Tungmetaller är mycket giftiga för kroppen. De är också svåra att eliminera, eftersom de binder sig till ställen där man inte kan lösgöra dem på något lätt sätt. Det har ofta varit svårt att påvisa att det finns tungmetaller i kroppen och var de finns. Prover har kanske inte visat någonting, trots att patienten varit mycket sjuk.

Man kan dela upp symptomen i grupper

Neurologiska symptom:
Öronsusningar, yrsel, dimsyn, dubbelseende, förminskat synfält, balansrubbningar, domningar i armar och ben, smärtsamma sammandragningar i olika muskelgrupper, kramper, känselbortfall, outhärdliga smärtor i ansiktet, nacken och ryggen. Sömnrubbningar, (ibland sover patienten dygnet runt och vaknar dödstrött, ibland är det tvärtom sömnlöshetsperioder). Rubbningar i benreflexer, rubbad andningsrytm, närminnesförlust, afasi, talrubbningar och koncentrationssvårigheter.

Nedsatt immunförsvar:
Patienten får många infektioner som trots antibiotikabehandling inte vill läka, patienter som opereras får operations sår som inte läker. De bildar fistlar och svåra infektioner. Får ofta upprepade infektioner, svamp, herpes och andra virusinfektioner.

Allergier:
Astma, svullna slemhinnor, ständig snuva, röda ögon, överkänslighet mot ett allt större antal ämnen, dofter, växter, kemikalier, trycksvärta, tobaksrök, etc.

Symptom från magtarmkanalen:
Patienten reagerar på föda, får mag- och tarmkatarr, tål mindre och mindre födoämnen, diareer eller förstoppning, tarmkramper, födan passerar ibland genom tarmen osmält och missfärgad. Patienten försöker utesluta allt mer och mer av födan för att endast äta sådant som han tål, det kan ta sig extrema uttryck och leda till malabsorbtion och grav undernäring.

Endokrinologiska symptom

Hypofysen styr många av de inresekretoriska funktionerna och sköldkörteln styr ämnesomsättningen. Kvicksilver lagras in i fettrika målorgan och närmast till hands är sköldkörteln, där kvicksilver lagras in direkt i fettet och sedan lagras det in i hypofysen och stör dess styrförmåga av kroppen. Detta leder tillrubbningar i ämnesomsättningen och kan ge allvarliga menstrationsrubbningar med svåra smärtor.

Led- och muskelbesvär

Svåra smärttillstånd som flyttar runt i kroppen från led till led, från muskel till muskel, till skelettet. Detta tillstånd har utforskats på vissa kliniker och fått benämningen fibromyalgi. Sveda, värk, brännande känsla och ibland även svullnad förekommer.

Kvicksilver som finns i våra kroppar har en sådan form att det lätt lagras in i olika organ, i hjärnan lagras det in i hypofysen, syncentrum m.m. som leder till att det stör olika delar av funktionerna i hjärnan. Det har också en starkt immunodepressiv funktion. Den slår ut det normala immunförsvaret. Skadar också mag-tarmslemhinnan och även tarmluddet och stör funktionerna i tarmarna.

Till början av dokumentet

 

Vad är åderförkalkning?

Åderförkalkning är en av västvärldens mest utbredda sjukdomar. Den ansvarar för tusentals dödsfall eller invaliditeten varje år. Sjukdomen är kroniskt fortskridande och förorsakas av tilltagande beläggningar på artärernas (pulsådrornas) innerväggar, så kallad plack. Långsamt byggs allt större hinder för blodtillförseln till kroppens olika organ. Det kan således handla om förträngningar i halspulsådror, förkalkade kranskärl kring hjärtat eller förkalkning av de stora artärerna i ljumskarna. Förträngningarna medför minskad blodtillförsel till hjärnan, hjärtmuskeln eller till benen.

Symptomen varierar

När denna förträngning nedsatt blodtillförseln med 60-70 %, uppstår sjukdomssymptom. Dessa varierar beroende på vilket eller vilka organ som fått nedsatt blodtillförsel. Är det kranskärlen kring hjärtat som drabbats är symptomen kärlkramp (angina pectoris) med smärtor eller tryck över bröstet. Är det fråga om pulsådrorna till benen är symptomen det som ofta kallas fönstertittarsjukan (claudi-catio intermittens). Man kan endast gå en kort sträcka varefter det börjar göra ont, framförallt i vaderna. Då måste man stå stilla en stund medan smärtorna släpper, kanske man står och tittar i ett skyltfönster, därav benämningen "fönstertittarsjuka". När det kommit nytt blod till benen försvinner smärtorna och patienten klarar att gå igen.

Sjukdomens förlopp

Åderförkalkning är alltså en kronisk sjukdom som i början fortskrider långsamt. Men mot slutet har ett mycket accelererat förlopp. Beläggningarna i ådrorna består i första hand av kolesterol. Detta är i sin tur en slags förfettning som senare förkalkas och då kallas åderförkalkning. När förkalkningen vuxit till sig kan den täppa till blodkärlet helt och hållet. Då har vi fått en infarkt, i hjärta eller hjärna, eller en blodpropp i benet. Infarkten eller proppen innebär en massiv celldöd i det aktuella området. Man kan förhindra denna skada med EDTA-behandling. Blodpropp i benet innebär risk för kallbrand som kan tvinga fram en amputation.

Fria radikaler farliga

Orsakerna till åderförkalkning är endast delvis kartlagda. Men man vet att vissa faktorer har betydelse vid sjukdomsutvecklingen. Arvsanlag spelar stor roll, liksom kostvanor, stillasittande, rökning och stress. Dock står det allt mer klart för vetenskapen att en av de viktigaste sjukdomsframkallande faktorerna är de så kallade fria radikalerna (oxidationsderivaten).
Dessa kan bromsas med antioxidanter, framför allt vitaminer. Därför är det så viktigt att patienterna sköter sitt vitamintillskott under och efter behandlingen.

Till början av dokumentet

 

Erfarenhet av EDTA behandling

Kärlkrampen borta!

Jag heter Hans Carlsson och är född 1918. Jag fick ont i hjärtat första gången 1982. Det hände då jag skottade snö. Kärlkrampen blev bara värre och värre med ökad medicinering fram till året därpå. Då opererades fyra kranskärl som var förtätade till mellan 50 och 90 procent. Jag mådde bättre efter operationen, men 1992 kom kärlkrampen tillbaka. Jag opererades igen med två nya kärl och två gamla byttes ut. Sedan var jag bättre i två, tre år, men så kom kärlkrampen tillbaka igen. Jag fick ytterligare mediciner men de fungerade dåligt. Då läste jag en artikel om EDTA-behandling och började hos Dr Nilsson i Varberg. Det var före jul 1996, jag fick 29 behandlingar fram till april. Redan efter några behandlingar mådde jag mycket bättre. All min kärlkramp är nu borta sedan dess.
Hans Carlsson

 

18 golfhål igen!

Mina besvär började med trötthet och smärtor i bröstet. Efter arbets-EKG konstaterade läkarna kärlkramp och medicinerade med Seloken, Suscard och Nitromex. Efter något år fick jag akuta bröstsmärtor som resulterade i inläggning på hjärtintensiven några dagar, en eventuell kärloperation diskuterades. Men det blev mediciner istället.
Efter en tids medicinering med Ismo tappade jag balansen och kunde inte stå på benen. Jag blev inlagd på Halmstads lasarett. Vid utskrivningen ökades medicineringen. Nu fick jag stora besvär med att klippa gräset, trots Suscard och upprepade vilopauser. Min älsklingshobby golf fick inskränkas till högst 9 hål någon gång i veckan. Efter upprepade attacker med håll i bröstet och ångestkänslor, tog min hustru kontakt med doktor Carl-Arne Nilsson i Varberg. Jag blev intresserad av behandling med EDTA-metoden, vilken rekommenderats av bekanta med liknande problem.
Behandlingen påbörjades i juni 1996 med två behandlingar i veckan. Redan efter ett 10-tal behandlingar märkte jag en klar förbättring i kondition och minskade intervall av bröstsmärtor. Efter 20 behandlingar slopade jag på läkarens inrådan Ismo men behöll Trombyl varje morgon. Konditionen var nu klart bättre och jag kunde klippa gräsmattan utan besvär och utan Suscard.

Ett år efter att EDTA-behandlingen inleddes kunde jag spela golf 18 hål igen utan besvär. Hade sällan bröstsmärtor. Den enda medicineringen var en styck Trombyl på morgonen för att förebygga proppbildning och en styck Zocord på kvällen för att hålla nere kolesterolvärdena. Men jag var nu mycket noga med motion och med kost, hade lärt mig att undvika fett i största möjliga utsträckning. Jag var också noga med kosttillskottet QS dagligen.
Nu har jag fått 37 EDTA behandlingar, numera endast en gång i månaden. Jag är nu 71 år men känner jag mig som en betydligt yngre människa än tidigare. Jag orkar mer är förr, är fri från såväl smärtor i bröstet som ångestkramper och har kunnat slopa kärlkrampsmedicineringen helt i augusti 1997.
Börje Böckin

 

Började I Danmark

Efter en hjärtinfarkt 1984 med nedsatt rörelseförmåga och andfåddhet blev jag sämre och sämre, tills det hela kulminerade 1990. Med en kusins hjälp började jag ta EDTA behandlingar hos Dr Hanke i Danmark i oktober 1990. Jag fick 13 behandlingar före jul och redan med detta kändes det mycket bättre. Jag fortsatte sedan med ytterligare 27 behandlingar under våren.
I december 1992 började jag hos Carl-Arne Nilsson i Varberg och tar nu, fem år senare, ungefär en behandling varannan månad. Jag har hela tiden blivit mycket bättre och har kunnat slopa nästan alla mediciner.
Torsten Bengtsson

Snabb Förbättring

Våren 1996 läste jag en artikel om EDTA behandling som skulle hjälpa mot svår kärlkramp. Eftersom jag eventuellt behövde en fjärde bypassoperation ville jag försöka en annan behandlingsform. Jag har aldrig ångrat att jag tog kontakt med Carl-Arne Nilsson i Varberg.
Redan efter 7-8 behandlingar två gånger i veckan märktes en stor och snabb förbättring. Jag kunde gå mer än 100 meter utan att vare sig få ont i benen eller bröstet. Nu efter ytterligare behandlingar är mina värden på både kolesterol och triglycerider nere under det värde som kallas nedre värdet.
Det går lätt att göra resorna mellan Varberg och Malmö, numera bara en gång i månaden, eftersom jag får så bra resultat av behandlingen.
Gert Tillberg

 

Det tog tid!

Jag är 50 år och är verktygsmakare. Inom industrin arbetade jag tidigare mycket övertid. På föräldragården var jag på fritiden. Högg i skogen och planterade skog. Ändå tyckte jag mig inte hinna med så mycket jag ville. Jag rökte ungefär tre askar i veckan. I januari 1996 drabbades jag av hjärtinfarkt. Den var dessbättre av lindrigare art men jag hamnade på sjukhuset några dagar för att undersökas och medicineras med Trombyl Seloken och Zocord.
Efter sjukhusvistelsen blev jag sjukskriven heltid i tre månader. Som bestående men av infarkten fick jag kärlkramp och oregelbunden hjärtrytm. Jag motionerade så mycket jag kunde för att höja konditionen, men kärlkrampen fanns alltid där. Det kändes hopplöst. Jag undrade förstås hur jag skulle kunna bli av med dessa besvär.

I maj -96 läste jag i en tidning att det fanns EDTA behandling i Varberg. Jag ville prova den, blev undersökt och fick den första behandlingen av Carl Arne Nilsson i juli. samma år. Behandlingen går till så att man får en kanyl i handen, och sitter i en bekväm fåtölj i ungefär 3 timmar och får dropp. Man skall också dricka 3-4 glas vätska.
Några problem med behandlingen har jag absolut inte haft. Inte heller har resorna varit några problem, trots att jag har 30 mil till Varberg. Under de 30 första behandlingarna sov jag över en natt i veckan. Jag kände mig aldrig dålig av behandlingarna, men jag kände mig heller inte känt mig bättre av dem. Kärlkrampen var fortfarande kvar. Men jag fortsatte med en behandling i månaden under ett års tid.

Jag arbetar mycket med motionen och känner mig väldigt konditionsstark, cyklar två kilometer till jobbet varje dag, samt ett par mil extra några gånger per vecka. Under hela behandlingen har jag cyklat. Varje gång jag kommit från Varberg och cyklat till jobbet kändes kärlkrampen värre, varje gång.
Sedan vände det hela, i oktober 1997. Precis då jag skulle gå ned till en behandling i kvartalet. Från min 42:a behandling var kärlkrampen som bortblåst! Hela vinterhalvåret kunde jag cykla och promenera i rask takt, i 10-15 graders kyla, i blåst och regn och snö, helt utan problem.
Roger Larsson

Till början av dokumentet